Akort Tanımlama

  1. Başlangıç
  2. Kılavuz
  3. Mus2 Kullanım Kılavuzu
  4. Akort
  5. Akort Tanımlama

Akort Tanımlama

Mus2 Nota menüsündeki Akort seçeneği
Mus2 Nota menüsündeki Akort seçeneği

Mus2’de her nota dosyası, kendi akort tanımlarını içerir.

  • Çalıştığınız notada tanımlanmış olan akortlar, Akort penceresinin sol bölümündeki listede gösterilir (1).
  • Yeni bir akort tanımlamak için Ekle düğmesini (2) kullanın.
  • Var olan bir akort tanımını silmek için Sil düğmesini (3) kullanın.
  • Var olan bir akort tanımını çoğaltmak için Kopyala düğmesini (4) kullanın.
Mus2 akort ekranı ve bölümleri
Mus2 akort ekranı ve bölümleri

Seçilmiş olan akort tanımıyla ilgili genel bilgiler, Akort sayfasında (5) gösterilir. Akordun ismini, akordu hazırlayan kişiyi ve diğer açıklamaları ilgili kutuları kullanarak düzenleyebilirsiniz.

Kopyalama ve Ahenk Listesi

Akort ekranının sol tarafında ön tanımlı akortlar listesi bulunmaktadır. (Burada mavi renkli satır, çalışılan eserin akortunu göstermektedir.) Listeye ekleme, silme yapılabildiği gibi mevcutlardan bir tanesi referans alınarak kopyalanıp çoğaltılabilmektedir.

Mus2'de akort kopyalama
Akort kopyalama

Kopyalama için, Olduğu gibi kopyala, 1 Oktav Tiz, 1 Oktav Pes ve Ahenk ile Kopyala seçenekleri sunulmuştur. Bunlardan, Ahenk ile Kopyala seçeneğinde kullanılabilecek ahenkler bir tablo halinde gösterilir. Böylece, Perdeler ekranında değişiklikler yapılmak istendiğinde bu tablodaki sayılardan da yararlanılabilir.

Ahenk ile kopyalama tablosu
Ahenk ile kopyalama tablosu

Türk Musikisinde Kullanılan Akortlar ve Mus2’deki Transpoze Değerleri

Tablo 1, Kopyala düğmesi ile açılan menüdeki ahenklerin yeni adlarını, aralık adlarını, sent değerlerini ve sent cinsinden uygulanan fark değerlerini göstermektedir. Mus2, seslendirme için Mansur Nıfiyesi’ni kullanmaktadır ve bu sebeple tablodaki fark değeri sıfırdır.

Tablo 1 – Türk Musikisinde Kullanılan Akortlar ve Mus2’deki Transpoze Değerleri
Ahenk Adı Ahenk Yeni Adı Aralık Adı Sent Değeri Fark
Bolâhenk Nısfiye Yerinden Birli 1200 702
Bolâhenk-Süpürde Mâbeyn Nısfiye K. İkili Pestten Küçük İkili 1110 612
Sipürde/Mehtâbiye Nısfiyesi B. İkili Pestten (1 Sesten) İkili 996 498
Müstahsen Nısfiyesi K. Üçlü Pestten Küçük Üçlü 906 408
Müstahsen Mâbeyni Nısfiyesi B. Üçlü Pestten Büyük Üçlü 792 294
Kız Nısfiyesi Dörtlü Pestten (4 Sesten) Dörtlü 702 204
Kız Mâbeyni Nısfiyesi E. Beşli Pestten Artık Dörtlü 612 114
Mansur Nısfiyesi Beşli Pestten (5 Sesten) Beşli 498 0
Mansur Mâbeyni Nısfiyesi K. Altılı Pestten Küçük Altılı 408 -90
Şah Nısfiyesi B. Altılı Pestten Altılı 294 -204
Davud Nısfiyesi K.Yedili Pestten Küçük Yedili 204 -294
Davud Mâbeyni Nısfiyesi B. Yedili Pestten Yedili 90 -408
Bolâhenk Neyi Sekizli Pestten Sekizli 0 -498
Bolâhenk Mâbeyni Neyi K. Dokuzlu Pestten K. Dokuzlu -90 -588
Sipürde/Mehtâbiye Neyi B. Dokuzlu Pestten (1 Sesten) Dokuzlu -204 -702
Müstahsen K. Onlu Pestten K. Onlu -294 -792
Müstahsen Mâbeyni Neyi B. Onlu Pestten B. Onlu -408 -906
Kız Neyi Onbirli Pestten (4 Sesten) Onbirli -498 -996
Kız Mâbeyni Neyi E. Onikili Pestten A. Onbirli -588 -1086
Mansur Neyi Onikili Pestten (5 Sesten) Onikili -702 -1200
Mansur Mâbeyni Neyi K. Onüçlü Pestten K. Onüçlü -792 -1290
Şah Neyi B. Onüçlü Pestten Onüçlü -906 -1404
Davud Neyi K. Ondörtlü Pestten K. Ondörtlü -996 -1494
Davud Mâbeyni Neyi B. Ondörtlü Pestten Ondörtlü -1110 -1608
Bu sayfa size yardımcı oldu mu? Hayır 1 Evet

Biz yardımcı olabilir miyiz?