Arşiv

 1. Başlangıç
 2. Kılavuz
 3. Mus2 Kullanım Kılavuzu
 4. Genel Bilgiler
 5. Arşiv

Arşiv

3.1.1 sürümü ile eklenen Arşiv özelliği ile, eser başlık adı, bestekâr, güftekâr, donanım (makam + ahenk), tartım (usul, ritim) gibi alanlarda arama yapılabilecek ve kolayca eser veya eserlere ulaşılabilmektedir. Filtre alanında yazılan bilgi/bilgiler eser dosyasının herhangi bir yerinde geçiyorsa, o eserlere de erişim sağlanabilecektir.

Arşiv özelliğinden yararlanmak için eserlerin, “Belgeler/Mus2/Archive” klasörüne kaydedilmesi/toplanması gerekmektedir. Kullanıcı, çalışmaları doğrultusunda ve arzu ettiği takdirde bu klasör içinde alt klasörler oluşturabilir. Mus2, alt klasörler de dahil olmak üzere hepsine ulaşarak arşiv tablosunu oluşturacaktır.

Arşivin açılması

Arşive Dosya menüsündeki Arşivi Aç satırı ile ulaşılacaktır.

Arşive, Dosya menüsündeki Arşivi Aç satırı ile ulaşılacaktır.
Arşive, Dosya menüsündeki Arşivi Aç satırı ile ulaşılacaktır.

Tablo ilk açıldığında veri tabanı henüz doldurulmadığı için boş olur ve aşağıdaki başlıklar görünür.

 • Başlık
 • Besteci
 • Donanım
 • Tartım
 • Güfteci
 • Alt Başlık

Arşivin kullanımı

Arşiv ilk açıldığında, veri tabanı henüz doldurulmadığı için tablo boş olur.
Arşiv ilk açıldığında, veri tabanı henüz doldurulmadığı için tablo boş olur.

Yardım

Yardım (1) düğmesiyle de Mus2 sitesinde yer alan kullanma kılavuzundaki bu sayfaya erişilecektir.

Tüm kolonların gösterilmesi

Pencerenin sağ üst köşesinde bulunan Tüm Kolonlar (2) kutusu tıklandığında aşağıdaki kolonlar da tabloya eklenir.

 • Çalgı
 • Arıza Simgeleri
 • Akış Simgeleri
 • Akış
 • Hazırlayan
 • Açıklama
 • Anahtar Kelime
 • Boyut KB

Burada; Hazırlayan, Açıklama ve Anahtar Kelime alanlarındaki bilgiler, Mus2’nin Eser Bilgileri ekranında girilen verilerden elde edilmektedir.

Veri tabanının güncellenmesi

Sayfanın sağ alt köşesinde bulunan Arşiv veri tabanını güncelle (3) düğmesine basıldığında yukarıda belirtilen klasör ve alt klasördeki eser bilgileri tabloya aktarılacaktır. Bilgisayardaki Archive klasörüne yeni bir eser eklenir veya çıkartılırsa yine aynı düğme ile veri tabanı güncellemesi yapılmalıdır.

Arşiv veritabanını güncelle düğmesi ile klasör ve alt klasördeki eser bilgileri tabloya aktarılacaktır
Arşiv veri tabanını güncelle düğmesi ile klasör ve alt klasördeki eser bilgileri tabloya aktarılacaktır

Filtreleme

Filtre (4) kutusu boş olduğu sürece tüm eserler tabloda görünecektir. Kutuya bir kelime yazıldığında, eserlerin tüm bilgileri içinde o kelime aranacak ve sadece geçtiği eserler tabloda kalacaktır. Oluşan yeni tablodan bir filtre daha uygulanmak istenirse, ilk kelimenin arkasına “;” işareti ile birlikte yeni kelime yazılmalıdır. Böylece bu iki kelimeyi de içeren eserler tabloda kalacak ve diğerleri elenecektir. Mesela, dede efendi;uşşak şeklinde yazıldığında, o bestekarın, o donanıma sahip eserleri tabloda yer alacaktır. Benzer biçimde arma çubuğuna “;” ile ayrılarak yazılmış tüm kelimeler filtre edilerek tablo oluşturulabilir. Arama yaparken kelimenin tamamını yazma zorunluluğu yoktur. Hece veya heceler yazarak da arama yapılabilir

Birden fazla kelimeyle filtreleme yapma
Birden fazla kelimeyle filtreleme yapma. Bu örnekte, Dede Efendi’nin Uşşak makamındaki 9/8’lik eserlerine ulaşılmıştır.

Yukarıda görünen Kayıt sayısı: 3/2272 bilgisi, veri tabanında toplam 2272 eser ve aranan özelliklere sahip 3 eser bulunduğunu göstermektedir. Yeşil renkli alanlar ise aranan kelimelerin geçtiği hücreleri göstermektedir. Herhangi bir filtre uygulandığında tabloda görünen alanlarda hiç yeşil renkli hücre yoksa filtrenin yanlış çalıştığı sanılmamalıdır. Tüm Kolanlar onay kutusu tıklanmamış olabilir ya da verilen filtre kelimesi eserin diskteki adı içinde geçiyor olabilir. Bir başka deyişle verilen filtre arka planda, eserin tüm bilgileri içinde aranmaktadır.

Bilindiği üzere Mus2’nin İngilizce sürümü de bulunmaktadır. Yurtdışındaki kullanıcılar Türkçe’deki noktalı harfleri kullanmadan çalışabilecekleri için arama yaparken bu harfler noktasız olarak değerlendirilmektedir. O sebeple filtre alanında, mesela “çok” ya da “cok” yazarak arama yapılabilir.

Dosya işlemleri

Aktif/seçili olan eserin bilgisayarda hangi klasör altında bulunduğu bilgisi, Dosya Adı alanında eser adıyla birlikte görülmektedir. Bu satırın sağındaki düğme tıklandığında, eserin disk içinde bulunduğu klasör açılacaktır.

Bir satır çift tıklandığında o eserin dosyası açılacaktır. Bilgisayardaki Archive klasöründen bir eser silinmiş ve tablo güncellenmemişse o eser, çift tıklama ile açılmak istenirse aşağıdaki uyarı gelecektir.

Dosya bulunamıyor uyarısı
Dosya bulunamıyor uyarısı

Tablo işlemleri

Sıralamanın değiştirilmesi

Herhangi bir kolunun başlık kelimesi tıklandığında; önce küçükten büyüğe, tekrar tıklandığında ise büyükten küçüğe sıralama yapılacaktır.

Kolon genişliklerinin ayarlanması

Kolon başlıklarının sağındaki dikey çizgilerde fare basılı tutularak, sağa veya sola kaydırma yapılıp kolon genişlikleri değiştirilebilir.

Kolon yerlerinin değiştirilmesi

Farenin sol düğmesi ile bir kolon başlığını basılı tutup kaydırarak o kolonun yeri değiştirilebilir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu? Hayır Evet

Biz yardımcı olabilir miyiz?