1. Başlangıç
  2. Kılavuz
  3. Mus2 Kullanım Kılavuzu
  4. Nota Yazımı
  5. Notaların Konumunu Ayarlama

Notaların Konumunu Ayarlama

1.  Ana gruptan El         aracını seçin.

2.  Aynı ritmik konuma düşen notaların tümünü kaydırmak için kırmızı alt gruptan Toplu 
    olarak notaların konumunu ayarla         aracını seçin.
Diğer notaların konumunu etkilemeden tek bir notayı kaydırmak için Tek bir notanın 
    konumunu ayarla       aracını seçin.

3.  Tek bir sesteki notaların konumunu ayarlamak is yorsanız, ilgili sesin numarasını yeşil alt
gruptan seçin.

4.  Konumunu değiştirmek istediğiniz notayı fare ile sürükleyerek yeni konumuna getrin.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu? Evet 1 Hayır 2

Biz yardımcı olabilir miyiz?