Mus2 3.1.1 çıktı

Bu sürümdeki değişiklikler:
• Metin alanlarında toplu olarak font/punto değiştirme özelliği eklendi.
• Eser Bilgileri ekranına yeni özellikler eklendi.
• Ahenk tablosunda bazı isimlerde değişiklik yapıldı.
• Eserlerin topluca listelenebildiği ve filtre edilebildiği Arşiv özelliği eklendi.

Ayrıntılı bilgiler için tıklayın