SymbTr

TR

SymbTr Türk makam müziği nota koleksiyonu, CompMusic araştırma projesi kapsamında sunulan ve 2000’den fazla eserin notasını içeren bir arşivdir.

SymbTr koleksiyonu hakkında daha fazla bilgi için CompMusic web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İndirme Adımları

  1. SymbTr arşivini indirin.
  2. İndirdiğiniz dosyayı açarak içeriğinin genişletilmesini sağlayın.
  3. Yeni oluşan SymbTr klasörü içinde, mu2 klasörünü bulun.

Bu klasörün içindeki dosyaları Mus2 2.1 ve sonraki sürümler ile açabilirsiniz.

EN

The SymbTr Turkish maqam music score collection is a bundle of over 2000 works and has been published as part of the CompMusic research project.

For more information about the SymbTr collection, visit the CompMusic web site.

Download Instructions

  1. Download the SymbTr archive.
  2. Decompress the downloaded file by opening it.
  3. 3. Inside the newly created SymbTr folder, locate the mu2 folder.

You can open the files in this folder with Mus2 2.1 and later versions.