Notaların üst üste yazılması: portede aynı hizaya birden fazla ses yazılması

Mus2’de notaların üst üste yazılması, yani aynı hizaya birden fazla nota yazmak için nota aracı seçiliyken alt araç menüsünden ikinci üçüncü sesi kullanabilirsiniz.

Aynı porteye birden fazla ses yazılması, aynı hizaya birden fazla nota yazılması

Notadaki farklı seslerin değişik renklerle görterilmesi.
Notadaki farklı seslerin değişik renklerle görterilmesi.

Nota aracının Ses seçim alt aracını kullanarak aynı porteye birden fazla ses, aynı hizaya birden fazla nota yazabilirsiniz.

Mus2'de araç şeritlerinin en altında bulunan araç içinden ses numarası seçilerek farklı sesler yazılabilir.
Ses numarası seçenekleri

Porteye notalar dizilirken, aynı hizada olması istenen notalar ikinci, üçüncü veya dördüncü sesler seçilerek yerleştirilmelidir. Programdaki ön değer, daima 1. sestir.

Mus2 2.1.6’dan itibaren, sesler sayfada kendi renkleri ile gösterilebilmektedir. Renkli ya da hepsinin siyah görünmesi seçeneği ise, ayarlar ekranında, “Nota Rengi” ile sağlanabilmektedir. Değişikliğin geçerli olması için programdan çıkıp yeniden girilmesi gerekir.

Ayarlar ekranındaki "Nota Rengi" seçeneği ile farklı seslerin renkli ya da hepsinin siyah görünmesini sağlayabilirsiniz.
Ayarlar ekranındaki “Nota Rengi” seçeneği ile farklı seslerin renkli ya da hepsinin siyah görünmesini sağlayabilirsiniz.

İkinci, üçüncü seste sus kullanılması

İkinci, üçüncü seste karşılığı olmayan notalar için gizlenmiş sus işaretleri ekleyerek ritmik değerlerini doldurabilirsiniz. Böylece hem görsel olarak hem de seslendirmede notaların yerleşimi doğru olur

İkinci ses de kullanılarak bir dizilim yapılmış ve sus işareti de eklemek isteniyorsa, sus işareti 2. ses olarak seçilmeli ve porteye ilk olarak o eklenmelidir. Aksi halde, dizili notaların yer değiştirmesine sebep olur.

Notaların kaçıncı sesler kullanılarak porteye yerleştirildiğini görmek için önce 1, 2, 3 veya 4 sesten herhangi birini seçip imleci porte üzerinde gezdirdiğinizde, kırmızı bir çubuk görünecektir. Aynı hizada olan notalar, birden fazla sesi barındırdığından kırmızı çubuk görünmeyecektir.

Mus2'de, notanın kaçıncı ses kullanılarak porteye yerleştirildiğini gösteren kırmızı çubuk.
Mus2’de, notanın kaçıncı ses kullanılarak porteye yerleştirildiğini gösteren kırmızı çubuk.

Üst üste gelen iki notayı görmek için El aracındaki Tek bir notanın konumunu ayarla aracını kullanıp notanın yerini kaydırabilirsiniz.

El ile kaydırma küçük görsel ayarlamalar içindir. Notalar üst üste gelmiyorsa, ritmik değerleri tamamen doğru girilmemiş olabilir. Notaların konumunu kaydırmanız seslendirmeyi etkilemeyecektir.

Mus2 El aracının Tek bir notanın konumunu ayarla seçeneği
Mus2 El aracının Tek bir notanın konumunu ayarla seçeneği

Seslendirme sırasında üst üste olan sesleri Mus2, birlikte çalmaktadır. Senyo ya da röprizler kullanılmış da olsa, her geçişte tüm sesleri basacaktır.