Transpoze edilen notanın donanımındaki arızaların düzenlenmesi

Mus2’de kayıtlı bir makam seçildiğinde donanım ve tartımını, program otomatik olarak porteye eklemektedir.

Mus2’nin varsalıyan seslendirme akordu Mansur Nısfiyesi‘dir. Bu akort Türk müziğinin yerinden akorduna göre 5 ses pesttir ve Batı müziğinin akorduna denk gelir. Biz seslendirme için kız ney akordunu kullanacağız.

Notanın yazılması

Öncelikle eserinizin notasını, makamına uygun donanımla yazın.

Kız neyden seslendirme

Ahenk ile kopyaladan kız ney ile kopyala seçeneğini seçin. Bu akordu yazdığınız eseri kız ney akordundan seslendirmek için kullanacaksınız.

Mus2 akort ekranı kopyala menüsü ahenk ile kopyalama seçeneği
Mus2 Akort ekranı, Kopyala menüsü Ahenk ile Kopyala seçeneği

Donanım ve Tartım aracının Akort ve Tartım alt aracıyla eserin ilk ölçüsünün başındaki donanım kısmına tıklayın ve az önce oluşturduğunuz akordu seçin. Artık notanız kız ney akordundan seslendirilir.

Mus2'de Donanım ve tartım aracının akort ve tartım alt aracıyla eserin ilk ölçüsünün başındaki donanım kısmına tıklayın ve istediğiniz akordu seçin.
Mus2’de Donanım ve tartım aracının akort ve tartım alt aracıyla eserin ilk ölçüsünün başındaki donanım kısmına tıklayın ve istediğiniz akordu seçin.

Notanın transpoze edilmesi

Tüm notaları seçin ve Nota kaydır komutuyla notaları uygun şekilde kaydırın. Mesela, yazdığımız notayı kız ney akordunda kabul edersek, 1 ses icraya göre transpoze etmek için, 3 ses tizleşmemiz, yani tiz yönde 2 aralık kaydırmamız gerekir.

Transpoze edilen notaya göre arızaların düzenlenmesi

Akort ekranında Ahenk ile kopyalama menüsünden Kız ney ile kopyala seçeneğini işaretleyin. Yeni oluşturulan akortun ismini, transpoze edeceğiniz perdeyi ifade edecek şekilde değiştirin. Mesela, “Hicaz (Kız ney) – 1 sese transpoze” yapabilirsiniz.

Akort ekranının Donanım sekmesinden yeni akordunuzun arızalarını, makamınıza uygun aralıkları oluşturacak şekilde değiştirin.

Akort ekranının Donanım sekmesinden yeni akordunuzun arızalarını, makamınıza uygun aralıkları oluşturacak şekilde değiştirin.
Akort ekranının Donanım sekmesinden yeni akordunuzun arızalarını, makamınıza uygun aralıkları oluşturacak şekilde değiştirin.

Doğru arızaları taşıyan akortun notaya uygulanması

Donanım ve Tartım aracının Akort ve Tartım alt aracıyla eserin ilk ölçüsünün başındaki donanım kısmına tıklayarak az önce oluşturduğunuz akordu (örnekte Hicaz (Kız ney) – 1 sese transpoze) seçin.

Notanızın arızaları, transpoze ettiğiniz sese uygun hale gelecektir.

Notayı mus2 ile seslendirirseniz, kız ney ile üflediğinizde kullanacağınız sesten çalacaktır.