1. Başlangıç
  2. Kılavuz
  3. Mus2 Kullanım Kılavuzu
  4. MIDI Özellikleri

MIDI Özellikleri

MIDI Kayıt penceresinde  MIDI  çalgıları kullanarak kayıt yapabilir ve  bu  kayıtları notaya
dönüştürebilirsiniz. MIDI  Kayıt penceresi  açmak için, Dosya  menüsünden  Yeni MIDI Kaydı
seçeneğine tıklayın.

MIDI  Kayıt penceresi, araç çubuğundan ve  piyano  şeridi  görünümündeki  çalışma  alanından
oluşur. Araç çubuğunda, kayıt kontrollerinin  yanı  sıra, tempo, akort, kayıt çalgısı ve  ritim
ayarları gibi seçenekler bulunur.

Piyano şeridi, yapılan  kaydın 2 boyutlu, sadeleştirilmiş bir temsilini  gösterir. Bu  gösterimde,
perde, dikey eksende, her MIDI  tuşu  bir satıra  denk gelecek şekilde; zaman  ise  yatay eksende
temsil  edilir. Kaydedilen  notalar, kırmızı dikdörtgenler olarak görünür ve  sürüklenerek
yeniden düzenelenebilir.

Başlamadan  önce, kayıt için kullanacağınız MIDI  aygı nı seçmeniz ve  ihtiyaç duyacağınız
mikrotonal tuş eşlemelerini tanımlamanız tavsiye edilir.

Yazılar

Bu sayfa size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Biz yardımcı olabilir miyiz?