1. Başlangıç
  2. Kılavuz
  3. Mus2 Kullanım Kılavuzu
  4. Nota Yazımı
  5. Süsleme

Süsleme

1.  Ana gruptan Süsleme        aracını seçin.

2.  Alt gruptan uygulamak istediğiniz süsleme türünü seçin.

3.  Süslemeyi uygulamak istediğiniz notaya tıklayın.

Süslemeleri kaldırmak için:

 
1.  Alt gruptan Süslemeleri sil        aracını seçin.

2.  Süslemeyi kaldırmak istediğiniz notaya tıklayın.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Biz yardımcı olabilir miyiz?