1. Başlangıç
  2. Kılavuz
  3. Mus2 Kullanım Kılavuzu
  4. MIDI Özellikleri
  5. Kayıt

Kayıt

1.  Dosya menüsünden Yeni MIDI Kaydı seçeneğine tıklayarak yeni bir MIDI Kayıt penceresi
açın.

2.  Araç çubuğundaki seçenekleri yapacağınız kayıda göre ayarlayın:

a.  Tempo bölümünde, kayıt için kullanmak istediğiniz tempoyu belirleyin.

b. Akort listesinden kullanmak istediğiniz akordu seçin.

c.  Kayıt sırasında kullanılacak çalgı sesini, Çalgı listesinden seçin.

d. Yapacağınız kaydın tartımını, Tartım bölümündeki kutulara girin.

Bu noktada yapacağınız çalgı ve tempo seçenekleri sadece kayıt sırasında kullanılır.
Kaydettiğiniz notaları bir nota kağıdına yapıştırdığınızda, porte için seçilmiş olan çalgı
ve nota kağıdında belirlenmiş olan tempo geçerli olur.

3.  Piyano şeridinde kayıda başlamak istediğiniz ölçüye tıklayın. Kırmızı kayıt imleci, başlangıç
noktasına atlar.

Bu şekilde bir başlangıç noktası belirlemek mümkün olsa da, kayıt sırasında herhangi bir
zamanda çalmaya başlayabilirsiniz. Bir kaydın başındaki boş ölçüler, notaya çevrim
sırasında dikkate alınmaz.

4.  Kayıt düğmesine tıklayın ve çalmaya başlayın.

5.  Kaydı bitirdiğinizde Dur düğmesine tıklayın.

6.  Kaydı Sol ve Fa anahtarlı çift  porteye kopyalamak is yorsanız, Düzenle menüsündeki Çift  
    Porteye Kopyala seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.

Bu seçenek işaretli durumdayken kayıt kopyalandığında, orta Do ve üzerindeki notalar bir
porteye, altında kalan notalar ise başka bir porteye yapıştırılır. Bu seçenek sayesinde iki
elle çalınmış bir pasajı Sol ve Fa anahtarlarına daha kolay ayırabilirsiniz.

7.  Yaptığınız kaydı nota kağıdına kopyalamak için, Düzenle menüsünden Kopyala’yı seçin.

Kaydın sadece bir bölümünü kopyalamak için, kopyalamak istediğiniz notaların etrafında
fare ile bir dikdörtgen çizin. Seçilen notalar mavi olarak gösterilir.
Kaydın tümünü kopyalamak için, hiçbir notayı seçmeyin.

8.  Çalışmakta olduğunuz nota kağıdının bulunduğu pencereye dönün ve Düzenle
menüsünden Yapıştır’ı seçin.

Yaptığınız kayıt notaya dönüştürülür ve nota kağıdının ilk portesine yapıştırılır. Notaları
başka bir noktaya yapıştırmak için sağ fare tuşunu veya İmleç aracını kullanabilirsiniz.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Biz yardımcı olabilir miyiz?