Perde

  1. Başlangıç
  2. Kılavuz
  3. Mus2 Kullanım Kılavuzu
  4. Akort
  5. Perde

Perde

Mus2 Nota menüsündeki Akort seçeneği
Mus2 Nota menüsündeki Akort seçeneği

Perdeler sayfasında portenin her bir seviyesine denk gelen perdeler tanımlanır.

Dizi Kutusu

Perde Sayısı kutusu, bu akortta kullanılan perdelerin sayısını gösterir (1) .

Başlangıç Seviyesi de ilk perdenin portenin hangi seviyesine denk geldiğini belirlemek için kullanılır (2).

Standart konumda sol anahtarının bulunduğu bir portede, portenin en alt çizgisi sıfır seviyesine denk düşer. Buna bağlı olarak 12-TET ses sisteminde orta do notası -2 seviyesine denk düşer.

Oktav Oranı kutusundaki değer ile tanımlanan perdelerin aşağı ve yukarı doğru tekrarlanırken hangi oranla değişeceğini belirleyebilirsiniz (3).

Mus2 akort ekranın perdeler sekmesi ve bölümleri
Mus2 akort ekranın perdeler sekmesi ve bölümleri

Transpoze Et Kutusu

Tanımlanan perdelerin tümünü transpoze etmek için Transpoze Et kutusuna sent (4) ya da Holder Koması (5) cinsinden bir değer girerek Uygula düğmesine tıklayın. Türk musikisinde kullanılan akortların sent cinsinden tranpoze değerlerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Frekanslar Kutusu

Seçilmiş olan akordun perdeleri, genişletilmiş bir standart sol anahtarı portesi üzerinde gösterilir. Bir perdenin frekansını değiştirmek için, ilgili perdeye tıklayın ve Frekans kutusuna (6) Hertz cinsinden yeni bir değer girin ve Hesapla düğmesine tıklayın.

Perdenin frekansını, akordun ilk perdesini baz alan bir oranla tanımlamak için Kesir olarak (7) kutusuna  a/b biçiminde bir kesir girin ve Hesapla düğmesine tıklayın.

Frekansı ilk perdeye göre bir aralık kullanarak tanımlamak için Sent olarak (8) kutusuna sent cinsinden ondalıklı bir değer girin ve Hesapla düğmesine tıklayın.

Türk Musikisinde Kullanılan Akortlar ve Mus2’deki Transpoze Değerleri

Tablo 1, Kopyala düğmesi ile açılan menüdeki ahenklerin yeni adlarını, aralık adlarını, sent değerlerini ve sent cinsinden uygulanan fark değerlerini göstermektedir. Mus2, seslendirme için Mansur Nıfiyesi’ni kullanmaktadır ve bu nedenle tablodaki fark değeri sıfırdır.

Tablo 1 – Türk Musikisinde Kullanılan Akortlar ve Mus2’deki Transpoze Değerleri
Ahenk Adı Ahenk Yeni Adı Aralık Adı Sent Değeri Fark
Yıldız/Ahterî Nısfiyesi Yerinden Birli 1200 702
Yıldız Mâbeyni Nısfiyesi K. İkili Pestten Küçük İkili 1110 612
Sipürde/Mehtâbiye Nısfiyesi B. İkili Pestten (1 Sesten) İkili 996 498
Müstahsen Nısfiyesi K. Üçlü Pestten Küçük Üçlü 906 408
Müstahsen Mâbeyni Nısfiyesi B. Üçlü Pestten Büyük Üçlü 792 294
Kız Nısfiyesi Dörtlü Pestten (4 Sesten) Dörtlü 702 204
Kız Mâbeyni Nısfiyesi E. Beşli Pestten Artık Dörtlü 612 114
Mansur Nısfiyesi Beşli Pestten (5 Sesten) Beşli 498 0
Mansur Mâbeyni Nısfiyesi K. Altılı Pestten Küçük Altılı 408 -90
Şah Nısfiyesi B. Altılı Pestten Altılı 294 -204
Davud Nısfiyesi K.Yedili Pestten Küçük Yedili 204 -294
Davud Mâbeyni Nısfiyesi B. Yedili Pestten Yedili 90 -408
Bolâhenk Neyi Sekizli Pestten Sekizli 0 -498
Bolâhenk Mâbeyni Neyi K. Dokuzlu Pestten K. Dokuzlu -90 -588
Sipürde/Mehtâbiye Neyi B. Dokuzlu Pestten (1 Sesten) Dokuzlu -204 -702
Müstahsen Neyi K. Onlu Pestten K. Onlu -294 -792
Müstahsen Mâbeyni Neyi B. Onlu Pestten B. Onlu -408 -906
Kız Neyi Onbirli Pestten (4 Sesten) Onbirli -498 -996
Kız Mâbeyni Neyi E. Onikili Pestten A. Onbirli -588 -1086
Mansur Neyi Onikili Pestten (5 Sesten) Onikili -702 -1200
Mansur Mâbeyni Neyi K. Onüçlü Pestten K. Onüçlü -792 -1290
Şah Neyi B. Onüçlü Pestten Onüçlü -906 -1404
Davud Neyi K. Ondörtlü Pestten K. Ondörtlü -996 -1494
Davud Mâbeyni Neyi B. Ondörtlü Pestten Ondörtlü -1110 -1608
Bu sayfa size yardımcı oldu mu? Hayır 2 Evet

Biz yardımcı olabilir miyiz?