1. Başlangıç
  2. Kılavuz
  3. Mus2 Kullanım Kılavuzu
  4. Akort
  5. Perde

Perde

Perdeler sayfasında portenin her bir seviyesine denk gelen perdeler tanımlanır. Perde Sayısı kutusu, bu akortta kullanılan perdelerin sayısını; Başlangıç Seviyesi de ilk perdenin portenin hangi seviyesine denk geldiğini belirlemek için kullanılır. Standart konumda sol anahtarının bulunduğu bir portede, portenin en alt çizgisi sıfır seviyesine denk düşer. Buna bağlı olarak 12-TET ses sisteminde orta do notası -2 seviyesine denk düşer.

Oktav Oranı kutusundaki değer ile tanımlanan perdelerin aşağı ve yukarı doğru tekrarlanırken hangi oranla değişeceğini belirleyebilirsiniz.

Tanımlanan perdelerin tümünü transpoze etmek için Transpoze Et kutusuna sent cinsinden bir değer girerek Uygula düğmesine tıklayın.

Seçilmiş olan akordun perdeleri, genişletilmiş bir standart sol anahtarı portesi üzerinde gösterilir. Bir perdenin frekansını değiştirmek için, ilgili perdeye tıklayın ve Frekans kutusuna Hertz cinsinden yeni bir değer girin.

Perdenin frekansını, akordun ilk perdesini baz alan bir oranla tanımlamak için Kesir olarak kutusuna a/b biçiminde bir kesir girin ve Hesapla düğmesine tıklayın. Frekansı ilk perdeye göre bir aralık kullanarak tanımlamak için Sent olarak kutusuna sent cinsinden ondalıklı bir değer girin ve Hesapla düğmesine tıklayın.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Biz yardımcı olabilir miyiz?