Porteler ve Çalgılar

⌘K
  1. Başlangıç
  2. Kılavuz
  3. Mus2 Kullanım Kılavuzu
  4. Porteler ve Çalgılar

Porteler ve Çalgılar

Notaların portelerini ve porte gruplarını düzenlemek için Nota menüsünden Porteler’i secin.

Porteleri ve porte gruplarını düzenlemek için Nota menüsünden Porteler’i seçin.
Porteleri ve porte gruplarını düzenlemek için Nota menüsünden Porteler’i secin.
Porte düzenleme penceresi - Porteleri ve porte grupları için ayarlar
Porte düzenleme penceresi – Porteleri ve porte grupları için ayarlar

Ekleme ve Silme

Çalıştığınız dosyadaki porte grupları ve porteler, soldaki listede gösterilir. Grup Ekle ve Porte Ekle düğmelerini kullanarak yeni gruplar ve porteler ekleyebilirsiniz. Porteleri ve grupları silmek için, ilgili öğeyi listeden seçip Sil düğmesine tıklayın.

Yer Değiştirme

Listedeki öğelerin sırasını değiştirmek veya bir porteyi başka bir gruba taşımak için, ilgili öğeyi fare ile hedeflediğiniz konuma sürükleyin.

Porte Grubu

İki veya daha fazla porteyi köşeli veya kıvrımlı çizgiyle birleştirmek için, porteleri aynı gruba toplayın ve Grup Çizgisi listesinden uygun çizgi türünü seçin.

Özelliklerini Değiştirme

Bir porteyi veya porte grubunu seçerek sağdaki bölümde özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Uzun İsim

Uzun isim notanın ilk satırında görünür.

Kısa İsim

Kısa isim notanın birinci satırından sonraki satırlarında gösterilir.

Çalgı

Her porteyi, bulunduğu gruptan bağımsız olarak bir çalgı ile ilişkilendirebilirsiniz. Mevcut çalgılar, Çalgı listesinde gösterilir. Bu listede kanun, ney, ud, tanbur, bağlama, kemençe, keman, piyano, bendir, darbuka, kudüm, tef, sinüs dalgası ve testere dişi dalga seçenekleri bulunmaktadır.

Sessiz

Bir porte seçildikten Sessiz kutusu işaretlenirse bu çalgı seslendirilmez. Böylece herhangi bir (veya çok sesli eserler için birden fazla) portedeki çalgıyı susturarak çalışmaları yürütmek mümkün olur.

Görsel Özellikler

Portelerin görsel özellikleri, Görünüm çerçevesi içinde ayarlanır. Bir porteye yazılabilecek nota aralığı, Üstteki Seviye Sayısı ve Alttaki Seviye Sayısı kutularındaki değerlerle belirlenir. Seviyeler, portenin yeşil renkle gösterilen en alt çizgisinden yukarı ve aşağı doğru sayılarak hesaplanır.

Bu değerler aynı zamanda portelerin aralarındaki boşluğu ayarlamak için kullanılır. Art arda sıralanmış portelerin notaları veya diğer simgeleri üst üste gelirse, söz konusu portelerden birinin üst veya alt seviye sayısını artırarak aradaki boşluğu genişletebilirsiniz.

Portelerdeki çizgi sayısı, Porte Çizgi Sayısı kutusu ile ayarlanır. Dönüşümlü çizgiler kutusu işaretlendiğinde, belirtilen aralıkla çizgilerden her biri diğerlerinden daha kalın çizilir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu? Hayır 2 Evet

Biz yardımcı olabilir miyiz?