1. Başlangıç
  2. Kılavuz
  3. Mus2 Kullanım Kılavuzu
  4. Sürüm 3.1.1’deki Yenilikler

Sürüm 3.1.1’deki Yenilikler

Toplu font/punto değiştirme

Metin alanlarında font/punto değişikliği yapılmak istendiğinde sadece tıklanan alan için geçerli oluyordu. Güfte heceleri ve serbest metin alanları için ayrı ayrı olmak üzere topluca font/punto değiştirme özelliği eklenmiş oldu.

Topluca font/punto değiştirme özelliği
Topluca font/punto değiştirme özelliği

Eser bilgileri ekranına eklenen özellikler

Eser Bilgileri ekranında bulunan; başlık, alt başlık, beste ve güfte alanlarındaki bilgiler eser sayfasından aktarılmaktadır. Önceki sürümlerde bu alanlar, sadece eser sayfası üzerinden değiştirilebiliyordu. Bu sürümde ise değişikliğe izin verilmekte ve yapılan değişiklikler eser sayfasına aktarılmaktadır.

Eser bilgileri ekranına eklenen özellikler
Eser bilgileri ekranına eklenen özellikler

Sağ tıklama ile kapanma problemi giderildi

Metin alanlarında, farenin sağ düğmesine basıldığında Windows işletim sisteminde gerçekleşen, Mus2’nin kapanma sorunu giderildi.

Ahenk tablosunda değişiklik

Ahenk tablosundaki üç isimde değişiklik yapıldı.

Eski İsim Yeni İsim
Yıldız / Ahterî Nısfiyesi Bolâhenk Nısfiye
Yıldız Mâbeyni Nısfiyesi Bolâhenk-Süpürde Mâbeyn Nısfiye
Müstahsen Neyi Müstahsen

Yeni özellik: Arşiv

Mus2 ile yazılmış eserler için ARŞİV özelliği oluşturuldu. Böylece eser başlık adı, bestekâr, güftekâr, donanım (makama+ahenk), tartım (usul, ritim) vb alanlardan arama yapılabilecek ve kolayca eser veya eserlere ulaşabilecektir. Filtre alanında yazılan bilgi/bilgiler eser dosyasının herhangi bir yerinde geçiyorsa, o eserlere de erişim sağlanabilecektir. Bu özellikten yararlanmak için eserlerin, “C:/Kullanıcılar/<Kullanıcı adı>/Belgeler/Mus2/Archive” (veya “C:/Users/<Kullanıcı adı>/Documents/Mus2/ Archive”) klasörüne kaydedilmesi/toplanması gerekmektedir. Kullanıcı, çalışmaları doğrultusunda ve arzu ettiği takdirde bu klasör altında alt klasörler oluşturabilir. Mus2, alt klasörler de dahil olmak üzere hepsine ulaşarak arşiv tablosunu oluşturacaktır.

Tablonun Kullanımı

Arşivin açılması

Arşive Dosya menüsündeki Arşivi Aç satırı ile ulaşılacaktır.

Arşive Dosya menüsündeki Arşivi Aç satırı ile ulaşılacaktır.
Arşive Dosya menüsündeki Arşivi Aç satırı ile ulaşılacaktır.

Tablo ilk açıldığında veritabanı henüz doldurulmadığı için boş olacak ve aşağıdaki başlıklarla görünecektir.

Tablo ilk açıldığında veritabanı henüz doldurulmadığı için boş olacaktır
Tablo ilk açıldığında veritabanı henüz doldurulmadığı için boş olacaktır

Tüm kolonların gösterilmesi

Pencerenin sağ üst köşesinde bulunan Tüm Kolonlar kutusu tıklandığında ise aşağıdaki kolonlar da tabloya eklenmiş olacaktır.

Çalgı | Arıza Simgeleri | Akış Simgeleri | Akış | Hazırlayan | Açıklama | Anahtar Kelime | Boyut KB

Burada; Hazırlayan, Açıklama ve Anahtar Kelime alanlarındaki bilgiler, Mus2’nin Eser Bilgileri ekranında girilen verilerden elde edilmektedir.

Veri tabanının güncellenmesi

Sayfanın sağ alt köşesinde bulunan Arşiv veritabanını güncelle Arşiv veritabanını güncelle düğmesi düğmesine basıldığında yukarıda belirtilen klasör ve alt klasördeki eser bilgileri tabloya aktarılacaktır. Bilgisayardaki Archive klasörüne yeni bir eser eklenir veya çıkartılırsa yine aynı düğme ile veritabanı güncellemesi yapılmalıdır.

Arşiv veritabanını güncelle düğmesi ile klasör ve alt klasördeki eser bilgileri tabloya aktarılacaktır
Arşiv veritabanını güncelle düğmesi ile klasör ve alt klasördeki eser bilgileri tabloya aktarılacaktır

Filtreleme

Filtre kutusu boş olduğu sürece tüm eserler tabloda görünecektir. Kutuya bir kelime yazıldığında, eserlerin tüm bilgileri içinde o kelime aranacak ve sadece geçtiği eserler tabloda kalacaktır. Oluşan yeni tablodan bir filtre daha uygulanmak istenirse, ilk kelimenin arkasına “;” işareti ile birlikte yeni kelime yazılmalıdır. Böylece bu iki kelimeyi de içeren eserler tabloda kalacak ve diğerleri elenecektir. Örneğin, dede efendi;uşşak şeklinde yazıldığında, o bestekarın, o donanıma sahip eserleri tabloda yer alacaktır. Benzer biçimde arma çubuğuna “;” ile ayrılarak yazılmış tüm kelimeler filtre edilerek tablo oluşturulabilir. Arama yaparken kelimenin tamamını yazma zorunluluğu yoktur. Hece veya heceler yazarak da arama yapılabilir

Birden fazla kelimeyle filtreleme yapma
Birden fazla kelimeyle filtreleme yapma

Bu örnekte, Dede Efendi’nin Uşşak makamındaki 9/8’lik eserlerine ulaşılmıştır. Yukarıda görünen Kayıt sayısı: 3/2272 bilgisi, veritabanında toplam 2272 eser ve aranan özelliklere sahip 3 eser bulunduğunu göstermektedir. Yeşil renkli alanlar ise aranan kelimelerin geçtiği hücreleri göstermektedir. Herhangi bir filtre uygulandığında tablodaki görünen alanlarda hiç yeşil renkli hücre yoksa filtrenin yanlış çalıştığı sanılmamalıdır. Tüm Kolanlar onay kutusu tıklanmamış olabilir ya da verilen filtre kelimesi eserin diskteki adı içinde geçmektedir. Bir başka deyişle verilen filtre arka planda bir eserin tüm bilgileri içinde aranmaktadır. Bilindiği üzere Mus2’nin İngilizce sürümü de bulunmaktadır. Yurtdışındaki kullanıcılar Türkçe’deki noktalı harfleri kullanmadan çalışabilecekleri için arama yaparken bu harfler noktasız olarak değerlendirilmektedir. O nedenle filtre alanında, örneğin çok ya da cok yazarak arama yapılabilir.

Dosya işlemleri

Aktif/seçili olan eserin bilgisayarda hangi klasör altında bulunduğu bilgisi, Dosaya Adı alanında eser adıyla birlikte görülmektedir. Bu satırın sağındaki düğme tıklandığında, eserin disk içinde bulunduğu klasör açılacaktır. Yardım Yardım düğmesi düğmesiyle de şimdilik, Mus2 3.1.1 sürüme dair değişikliklerin anlatıldığı sitedeki bu sayfaya erişilecektir.

Bir satır çift tıklandığında o eserin dosyası açılacaktır. Bilgisayardaki Archive klasöründen bir eser silinmiş ve tablo güncellenmemişse o eser, çift tıklama ile açılmak istenirse aşağıdaki uyarı gelecektir.

Dosya bulunamıyor uyarısı
Dosya bulunamıyor uyarısı

Tablo işlemleri

Herhangi bir kolunun başlık kelimesi tıklandığında; önce küçükten büyüğe, tekrar tıklandığında ise büyükten küçüğe sıralama yapılacaktır.

Kolon başlıklarının sağındaki dikey çizgilerde fare basılı tutularak, sağa veya sola kaydırma yapılıp kolon genişlikleri değiştirilebilir.

Farenin sol düğmesi ile bir kolon başlığını basılı tutup kaydırarak o kolonun yeri değiştirilebilir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Biz yardımcı olabilir miyiz?